Paarlastipuiston kehittäminen jatkuu keväällä ja kesällä 2016. Puistoala sai toukokuussa opastekyltit ja omat verkkosivut, joiden avulla lajikkeita pystyy tunnistamaan paremmin. Tunnistamista auttavat myös kasvilajikkeille laitetut nimikyltit. Lisäksi puiston penkki on uusittu paremman kokoiseksi. Kerro omat ideasi yhteisen Paarlastipuiston parantamiseksi osoitteeseen kupari(at)rmm.fi!

 

Paarlastipuistoprojekti on saanut 16.4.2015 valtionavustusta Liikenne- ja viestintäministeriöltä puistoalan infrastruktuurin rakentamiseen. Työryhmä kiittää!

 

Tulevan Paarlastipuisto-alan ensimmäinen istutus tehtiin 8.5.2015. Puistokäytävän keskusympyrän kruunuksi pääsi ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia). Seuraavaksi paikalle tuodaan istutusalueiden kasvualustat ja viikolla 21 pääsevät Normaalikoulun kummiluokat istutustöihin.

 

 

 

 

 

 

 

 TIEDOTE                 10.10.2014

RAUMAN UUSIN PUISTOALUE SYNTYY KANSALAISAKTIIVISUUDEN JA MONIEN TAHOJEN YHTEISTYÖN TULOKSENA

Rauman merimuseo rakentaa yhteistyössä Rauman seudun luonnonystävät ry:n, kaupungin Wihertoimen, Rauman opettajankoulutuslaitoksen puutarhan, Rauman puutarhayhdistys ry:n sekä Rauman normaalikoulun kanssa merimuseon takana sijaitsevalle mäkialueelle painolastikasvilajeista istutetun puiston, työnimeltään Paarlastipuiston. Puiston kasvisuunnitelma sisältää noin 40 Satakunnan alueelta tavattua painolastikasvilajia. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahastolta.

Puiston perustustyöt ovat parhaillaan käynnissä merimuseon takana olevalla mäkialalla. Siementen idätys ja muut valmistelevat työt jatkuvat läpi talven. Istutustöihin päästään keväällä. Puisto avataan kesällä 2015. Puistoprojekti on avoin kaikille. Erityisesti yhteistyöhön toivotaan mukaan puiston lähialueen asukkaita sekä muita kaupunkilaisia, jotka ovat kiinnostuneita asuinympäristönsä kehittämisestä.

Puiston tarkoituksena on paitsi kertoa painolastikasveista ja merenkulkukaupungin menneisyydestä, myös lisätä kaupunkilaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta omaa ympäristöään kohtaan. Paarlastipuisto perustetaan tällä hetkellä lähinnä joutomaana näyttäytyvälle alueelle, joten samalla projektissa pyritään nostamaan arvokas mäkiala esiin, lisäämään sen yleistä käyttöä ja yleistä viihtyvyyttä kaupunkialueella.

Paarlastipuisto kertoo omalta osaltaan Rauman merellisestä menneisyydestä

Vanhoilla satamapaikoilla tavattavat painolastikasvit ovat tulleet lähinnä purjelaivojen vakauttamiseen ja uintisyvyyden säätämiseen käytetyn jätemaan, kivien ja mullan mukana uuteen kasvuympäristöön. Satamaan saapuneet laivat kippasivat painolastinsa satama-alueelle ennen uuden lastin ottamista. Jätemaasta saattoi versoa eksoottisiakin lajikkeita, jotka olivat ennestään tuntemattomia Suomessa. Raumalla nämä painolastipaikat ovat valitettavasti jääneet satamarakentamisen alle. Uusi paarlastipuisto muistuttaa siitä menneisyydestä, joka on muovannut kaupungista sellaisen kuin se tänä päivänä on ja jonka jälkiä näkyy ympäristössä, jos vain osaa etsiä.


Lisätietoja Rauman merimuseosta, 02 822 4911 tai sähköpostitse info@rmm.fi