Kuva: Aino Korpinen

Elokuvaa merimuseoon -projekti yhdisti historian, elokuvat ja henkilöhaastattelut

Museot ovat oppimisympäristöjä, joissa kerrotaan menneisyydestä aitojen esineiden kautta. Kokoelmat ovat museoiden ydin, jonka ympärille museo kokemisen paikkana rakentuu. Museon työntekijälle, museoita tai historiaa harrastavalle museonäyttelyn tietosisällöt avautuvat parhaassa tapauksessa helposti. Uudelle kävijälle, satunnaiselle matkailijalle tai koululuokan mukana vierailulle tulleelle oppilaalle museonäyttelyn kieli - esineet, tekstit, kuvamateriaali, näyttelyrakenteet yms. - voi olla vierasta ja jättää kylmäksi.

Museonäyttelyssä olevien esineiden käyttöyhteyden ja merkityksen ymmärtämistä sekä menneisyyteen samaistumista helpottaa tarinallisuus. Tarinallisuus ja visuaalisuus ovat myös elokuvan voimia. Halusimme kokeilla, miten elokuva monipuolisena taidemuotona ja museonäyttelyt menneisyyden kokemisen paikkoina yhdistyvät. Elokuvalla pyritään kertomaan tarinaa, herättämään ajatuksia ja tunteita, kuten museonäyttelylläkin. Ne ovat kummatkin yhtä lailla tulkintaa.

Projekti yhdisti eri alojen osaajia

Testasimme elokuvan ja merimuseon näyttelysisällön yhdistävää kurssikokonaisuutta yhteistyössä Rauman lukion, Rauman Elokuvakerho ry:n sekä Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry:n kanssa talvella 2017. Projektin avulla haluttiin tavoittaa nimenomaan sellainen kävijä, jolle merimuseo ei ole tuttu ympäristö eikä ensisijainen tapa viettää aikaa. Halusimme kokeilla, miten elokuvien tuoma lisäarvo - voimakas elämyksellisyys, laajalti tuttu ja houkuttava media - liittyisi museonäyttelyn sisältöihin.

Museovirasto myönsi elokuvakurssin testaukseen rahoituksen museoiden innovatiivisten hankkeiden avustuksista. Alkuperäiseen projektisuunnitelmaan ei kuulunut julkaisun tekeminen. Huomasimme kuitenkin, että projektin edetessä vastaan tuli käytännön seikkoja, joiden aukikirjoittaminen saattaisi olla hyödyksi muillekin museoalan toimijoille.

Tutustu projektin julkaisuun täältä!