Aineistopyynnöt ja tietosuoja-asiat

Onko sinulla kysyttävää Rauman merimuseon tietosuojakäytännöistä?

Rauman merimuseo tallentaa kokoelmiinsa ja niihin liitettäviin kontekstitietoihin myös henkilötietolain piiriin kuuluvaa aineistoa tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten. Tallennustyön perusteena on museon perustehtävä kerätä, tallentaa, esittää ja tutkia raumalaista aineellista merellistä kulttuuriperintöä. 

Jos tietosuoja-asiat liittyen Rauman merimuseon toimintaan askarruttavat, ota meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja(at)rmm.fi. Käsittelemme asiasi mahdollisimman pian. Tällä hetkellä merimuseon tietosuojakäytäntöjä selventävät rekisteriselosteet ovat saatavilla pyynnöstä. Jatkossa rekisteriselosteet ovat vapaasti tutustuttavissa merimuseon verkkosivustolla. Kiitos yhteistyöstä!

Tietosuojalain uudistus jäädyttää merimuseon uudempien henkilökuvien ja asiakirjojen luovutuksen toistaiseksi

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait uudistuvat. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. Uudistus on laaja ja sitä sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. 

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Lähde: Henkilötietolaki (523/1999). 

Uudistus vaikuttaa olennaisesti myös museoiden kaikkeen uudempia henkilötietoja koskevaan aineistoon, kuten valokuviin ja asiakirjoihin. Muutosprosessi on iso, koska valokuva- ja arkistokokoelmamme ovat laajat.

Uudistuksen takia Rauman merimuseon täytyy keskeyttää uudempien henkilökuvien ja henkilöitä koskevien asiakirjojen luovutus museon kokoelmista siihen saakka, kunnes koko aineisto on saatu käytyä läpi ja luovutussopimukset uudistettua. Tämän vuoksi luovutamme toistaiseksi vain vuotta 1910 vanhempia henkilötietoja sisältäviä aineistoja.

Kun päivitystyö on tehty, tiedotamme aineistoluovutuksen jatkumisesta ja siihen liittyvistä käytänteistä. Kiitämme ymmärryksestänne!

Uuden lainsäädännön tavoitteena on:

- parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia
- vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin
- yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa
- edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Lisätietoja uudistuksesta saa muun muassa osoitteesta tietosuoja.fi.