Historiaa

Meri on kautta vuosisatojen liittynyt jollakin tavalla lähes jokaisen raumalaisen työhön tai harrastuksiin. Meri on myös antanut leimansa monipuolisesti raumalaiseen kulttuuriin: kirjallisuuteen, musiikkiin, kuvataiteisiin. Rauma on syntynyt hyvälle satamapaikalle, jossa merenlahti on tunkeutunut syvälle mantereeseen. Vuonna 1442 perustetusta Rauman kaupungista voitiin lähteä valtameripurjehduksille kuitenkin vasta vuoden 1830 jälkeen, jolloin Rauma sai tapulikaupunkioikeudet.

Purjelaivakauden kukoistus

Purjelaivakauden loiston aika oli Raumalla 1800-luvun lopulla, jolloin kaupungin alustonnisto oli maan suurin. Vuonna 1880 Raumalle perustettiin merikoulu, jossa alettiin kouluttaa kauppalaivureita. Vuonna 1895 alkoi merikapteenikoulutus.

Raumalaisten merenkulku sekä satama- ja telakkateollisuus alkoivat kehittyä 1900-luvulla voimakkaasti. Vuosisadan alussa raumalainen merenkulun koulutus pääsi omaan rakennukseensa Kalliokadun varrelle, jossa toiminta jatkui lähes seitsemän vuosikymmentä.

Laivanrakennuksen värikkäät vaiheet

Raumalla on rakennettu laivoja viimeistään 1500-luvulla, todennäköisesti jo ennen sitä. Raumalainen laivanrakennus on kokenut vuosisatojen aikana monia nousuja ja laskuja, ja elää murrosaikaa tämän kirjoitushetkelläkin. Sotakorvauslaivojen rakentamista käsittelevä vuonna 1946 kuvattu dokumenttielokuva löytyy Ylen Elävästä Arkistosta

Entisen merikoulurakennuksen monta elämää

Merikoulun jälkeen rakennuksessa toimi 30 vuotta Rauman kaupungin nuorisotalo. Talon kunnostustyöt museokäyttöä varten aloitettiin vuonna 2000 ja kesällä 2004 museo avattiin yleisölle.

Rauman merimuseon kokoelmien perusta on vuonna 1984 perustetun Rauman Merimuseoyhdistyksen (nyk. Rauman Merihistoriallinen Seura ry) keräämä merenkulkuun ja merelliseen kulttuuriin liittyvä aineisto.