Suojasta maailmalle - Rauman sataman historiaa -näyttely avattu

24.3.2018
Mobiili-aloituskuva_suomi-3004fcfcbc97a29c0a828bdb2218149b.jpg

RAUMAN MERIMUSEON UUSI NÄYTTELY KERTOO SATAMAN MUUTOKSESTA


Suojasta maailmalle - Rauman sataman historiaa -näyttely avattiin yleisölle lauantaina 24.3.2018 klo 11 Rauman merimuseossa. Sataman historiaa käsitellään eri teemojen kautta: aiheena on niin työ, maiseman muutos, poikkeusolot kuin kaupunkilaisten satamakin. Aiemmin avointa ja nykyään suljettua aluetta esitellään esineiden, karttojen, valokuvien ja videoiden avulla. Näyttely on esillä merimuseon aukioloaikoina syksyyn 2019 saakka.

Näyttely syntyi tarpeesta nostaa sataman merkitys arjessa esiin

“Rauma on merikaupunki ja satamakaupunki, mutta aloimme miettiä, miten se näkyy tavallisen kaupunkilaisen arkielämässä. Jos työ-, opiskelupaikka tai koti ei ole satama- ja telakka-alueen läheisyydessä, merestä eläminen ei todennäköisesti näy mitenkään. Nykyään, kun satama-alue on tiukasti aidattu, sataman olemassaolo on helppo unohtaa. Sataman merkitys Raumalle on kuitenkin kautta aikojen ollut ratkaiseva.”, summaa museonjohtaja Anna Meronen.

Puunjalostusteollisuuden kuljetustarpeet auttoivat satamaa säilymään ja kasvamaan

Suomen paperiteollisuuden kasvu ja laajentuminen 1930-luvulla heijastuivat monin tavoin satamaliikenteen kehitykseen, niin myös Rauman satamassa. Paperiteollisuuden keskittyminen Kymenlaaksoon ohjasi suuren osan paperiviennin kasvusta Kotkan satamaan, mutta myös Satakunnan satamat - ainoana Kotkan lisäksi - kykenivät kasvattamaan osuuttaan paperinviennistä.

Raumalla paperi ja erityisesti selluloosa lisäsivät osuuttaan kokonaisviennistä niin, että selluloosan osuus ylitti 1930-luvun lopulla sahatun puutavaran määrän. Näiden parhaiden 1930-luvun vuosien tasolle päästiin seuraavan kerran 1950-luvun lopussa. Tuolloisen kasvun kannalta olennaisinta oli, että sekä Rauma-Repola että Yhtyneet paperitehtaat käyttivät Raumaa pääasiallisena vientisatamanaan.

Paperi- ja puunjalostusteollisuus yhdessä jatkuvien satamaan liittyvien investointien - alkaen raumalaisten oman rautatien valmistumisesta 1897 - kanssa ovat vaikuttaneet siihen, että Rauman satama on edelleen olemassa ja mukana satamien välisessä kovassa kilpailussa. Tämän päivän Rauman satama on Suomen kolmanneksi suurin konttisatama ja kuljetusmäärältään maamme neljänneksi suurin ulkomaanliikenteen yleissatama.